Poddasze Sary

Informacja wstępna dla dorosłych

« Poddasze Sary » to portal pedagogiczny, wprowadzający do historii Zagłady i utworzony specjalnie dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat z uwzględnieniem wrażliwości tej grupy wiekowej. Przy opracowywaniu  struktury i grafiki portalu bardzo uważano, aby nie szokować najmłodszych odbiorców.


Punktem wyjścia są pytania, jakie najmłodsi mogą zadawać sobie o tym okresie historii,
którego naukę program szkolny przewiduje dla nich od 2002 roku.

- Kim były osoby, które naziści chcieli zabić?

- W jakich krajach mieszkały? Jakimi językami mówiły?

- Jak wygląda indywidualna historia każdej z tych osób?

 

Trzy rubryki « Był sobie raz », « Jak mówili » i «  Czarno-białe » dają klucz do odpowiedzi
na te pytania i ułatwiają zrozumienie przekazywanej treści pedagogicznej.

 

 « Poddasze Sary » umożliwia dzieciom samodzielne poruszanie się w portalu. Za pierwszym razem doradzamy jednak dorosłym wprowadzenie dzieci - będzie to okazja do nawiązania dialogu
i udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania.

Program ten nadaje się również do przeglądania w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych
w małych grupach pod kierunkiem osoby dorosłej.

Ze strony głównej mamy dostęp do trzech rubryk.

- W rubryce « Był sobie raz » dzieci mogą zapoznać się z bajkami, mającymi im uświadomić różnorodność kultur żydowskich.

Po kliknięciu „fotela bujanego”, dziecko zaczyna słuchać jednej z zamieszczonych bajek.

 

- W rubryce « Jak mówili  » dziecko znajdzie wyrażenia hebrajskie, jidysz, ladino i judeo-arabskie.
Treść tej rubryki daje najmłodszym odbiorcom pojęcie o pluralizmie judaizmu.

Po kliknięciu na fonograf, dziecko usłyszy powiedzenia typowe dla różnych wspólnot żydowskich.

 

- Rubryka « Czarno-białe » zawiera dziewięć indywidualnych historii, składających się na świadectwo
o codziennym życiu Żydów podczas wojny. Po kliknięciu wybranego albumu zdjęć, dziecko wysłucha jednej z tych historii.

Przez cały czas poznawania wybranej historii, użytkownik ma wgląd do definicji i materiałów.


Dla nauczycieli utworzono specjalną przestrzeń pedagogiczną, w której znajdą oni zasoby uzupełniające i pliki robocze.